Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt

Với kinh nghiệm xử lý khâu vận chuyển, bốc dỡ, nhận và trả hàng hóa cho hàng nghìn chuyến hàng lớn nhỏ mỗi năm qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa Bắc Nam bằng tàu hỏa. Chúng tôi không ngừng nỗ lực, hoàn thiện qui trình làm việc cùng đội ngũ nhân sự, nhằm đáp ứng tốt nhất cho đối tác và khách hàng gói dịch vụ vận tải đường sắt với nhiều ưu điểm sau:

✔ Cước phí vận chuyển thấp hơn so với các loại hình vận chuyển hàng hóa thông thường khác
✔ Cước phí ít biến động do không phụ thuộc trực tiếp vào giá biến động của xăng dầu, lệ phí cầu đường
✔ Đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển
✔ Khối lượng vận chuyển linh hoạt

Gói vận chuyển gửi hàng bằng tàu hỏa do chúng tôi cung cấp, bao gồm:

  • KHO (Nhận hàng) -> ĐƯỜNG SẮT -> KHO (Trả hàng)
  • GA -> ĐƯỜNG SẮT -> GA
  • KHO (Nhận hàng) -> ĐƯỜNG SẮT -> GA
  • GA -> ĐƯỜNG SẮT -> KHO (Trả hàng)

Các tuyến vận chuyển hàng hóa Bắc Nam bằng tàu hỏa, bao gồm:

  • GA GIÁP BÁT (Hà Nội) <-> GA SÓNG THẦN (Bình Dương)
  • GA GIÁP BÁT (Hà Nội) <-> GA ĐÀ NẴNG
  • GA ĐÀ NẴNG <-> GA SÓNG THẦN
  • GA SÓNG THẦN -> GA VINH (Nghệ An)